" The Swedish School, CT - a school for Swedish speaking children age 6-15, who wish to keep their native language and culture thriving"
Kom och lär med oss!

VÅRA KLASSERJust nu har vi 4 klasser enligt följande:

  • 6-års grupp. Lärare, Lotten Milligan
  • Årskurs 1. Lärare, Åsa Andén 
  • Årskurs 3. Lärare, Helena Svedin
  • Årskurs 4-5-6. Lärare, Susanne Handler

På Svenska Skolan, CT erbjuder vi kompletterande svenskundervisning för barn i åldrarna 6-15 år. Det betyder att eleven talar och förstår svenska, samt att föräldrarna tar en aktiv del och håller svenskan levande i hemmet. Detta är inte bara rekommenderat, utan även ett krav från Skolverket, vars riktlinjer vi följer.
Undervisningen anpassas till respektive årskurs och följer stadgar från Skolverket.

Att komma till Svenska Skolan efter en lång skoldag i den amerikanska skolan, är inte alltid lätt. Det gör att vi får anpassa undervisningen och tänka på förutsättningarna för barnens lärande.

Yngre barn lär sig med alla sinnen. Genom att varva läsinlärningen, med att låta barnen röra på sig samt att använda ljud, bild, musik och text, blir inlärningen lustfylld och rolig.

De yngre eleverna behöver mycket stimulans i den språkliga medvetenheten, för att underlätta läs och skrivinlärningen. Med rim och andra språkutvecklande övningar, kommer vi en bra bit på väg. 

Vikten av att i hemmet förmedla glädje i det svenska språket, med hjälp av rim, ramsor, språklekar, svenska spel och TV program, kan inte understrykas nog. Det bästa stället att lära sig språket på är nämligen i hemmet redan innan skolåldern!
Website Builder