" The Swedish School, CT - a school for Swedish speaking children age 6-15, who wish to keep their native language and culture thriving"
VÄGBESKRIVNING 

The Holy Trinity Church

75 Church Ln
Westport, CT 06880

Från Söder via I-95
Exit 17 - Tag vänster till Riverside Avenue.
Kör ca 1 mile till Post Road.
Tag höger vid Post Road, kör över Saugatuck River Bridge. Passera 3 trafik ljus.
Vid 4e trafikljuset, tag vänster till Myrtle Avenu (Ni har då William Pitt Agency,
på er vänstra sida).
Sväng vänster in på Church Lane (vid framsidan av kyrkan).
Tag sedan höger till Elm Street.
Ni finner kyrkans parkeringen vid första avfarten till Höger.

Från Norr via I-95
Exit 18- Tag höger till Sherwood Island Connector- kör ca 1 mile.
Tag vänster vid Post Road, kör sedan ca 2 miles.
Passera Westport Country Playhouse (på er högra  
sida).
Vid trafikljuset (nedanför backen), tag av höger till Myrtle Avenue.
Sväng vänster till Church Lane (vid framsidan av kyrkan).
Tag sedan höger till Elm Street.
Ni finner kyrkans parkering vid första avfarten till Höger.


Från New Haven via Merrit Parkway:
Exit 42 tag höger och kör passera under Parkway.
Tag höger till Route 57 South, som sedan byter namn till Main Street.
När Main Street blir enkelriktad, tag vänster över till Elm Street.
Sväng vänster in till kyrkans parkering (strax innan Stop skylten).

Från New York via Merrit Parkway:
Exit 42- Tag vänster till Route 57 South.
(följ skyltar, se ovan)

Website Builder