" The Swedish School, CT - a school for Swedish speaking children age 6-15, who wish to keep their native language and culture thriving"

HÄR ÄR VI SOM LEDER SVENSKA SKOLAN, CT!

SKOLANS STYRELSE HÖSTEN 2016 TILL November 2017

Ordförande
:
Sven Hansen
Vice Ordförande: Mikael Taube Huvudlärare: Lotten Milligan
Kassör: Magnus Orrell
Sekreterare:         Maria Dall
Suppleant:                        
John HammarskioldVi på Svenska Skolan CT, är alltid intresserade av att få kontakt med personer som är intresserade att delta i vår organisation som lärare eller volontär.

Ni behöver inte vara utbildad lärare. Ert engagemang är det viktigaste, samt att ni talar och skriver svenska.

Som student på middle school samt high school, kan ni alltid få benefits/credits om ni hjälper oss på skolan med läsning, lek och deltar som en extra kompis till våra elever.

Är ni intresserade så hör av er till oss!
svenskaskolanconn@gmail.com

Mvh
Styrelsen på Svenska Skolan, CT


Website Builder