" The Swedish School, CT - a school for Swedish speaking children age 6-15, who wish to keep their native language and culture thriving"
Kom och lär med oss!ANMÄLAN TILL KOMPLETTERANDE UNDERVISNING I SVENSKA, LÄSÅRET 2017/2018

Års
avgift 2018/2019: $400/barn som är eller har förälder med svenskt medborgarskap.

För de familjer som saknar detta kostar årsavgiften $500/barn


Anmälan och årsavgift ska vara oss tillhanda senast den 15e juni, 2018, förseningsavgift $50. 

Checken skrivs ut till SEAC (Swedish Educational Association of Connecticut, Inc). 
 

Nya familjer som är intresserade av att börja i Svenska Skolan, CT, ges tillfälle att prova på skolan de två första lektionerna. Anmälan är därefter bindande.

ANMÄLNINGSBLANKETT:

SEAC_Anmalan_2018-2019.docx
58.1 KB


Skicka anmälningsblankett och check till SEAC:

Svenska Skolan, CT / SEAC
c/o Hansen

85 Cross Hwy
Westport, CT 06880
+1 203.803.5028 

Eller scanna och skicka som email 
The Swedish School, CT (SEAC) does not discriminate on race or religion. The Swedish School, CT (SEAC) does not discriminate against applicants and students on the basis of race, color or ethnic origin. However, in order to be admitted to the education the Swedish language has to be spoken in the home.


 

 

 

 

Website Builder