" The Swedish School, CT - a school for Swedish speaking children age 6-15, who wish to keep their native language and culture thriving"
 

 

OM OSS!

Svenska Skolan i Connecticut, erbjuder kompletterande undervisning i svenska, för svenskspråkiga barn i åldern 6–15 år. Vi följer svenska Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet och uppmuntrar barn att börja som 6-åringar!


För att delta måste eleven förstå och tala svenska, dessutom ska svenska vara ett levande språk i hemmet. Vi välkomnar nya elever kontinuerligt under läsåret!

Skolåret sträcker sig från september till juni och vi träffas varje måndag kl. 16.30-18.15 och vi följer Westports skolkalender, med vissa undantag.


Vi erbjuder även distansutbildning, där eleven arbetar hemifrån med sin förälder, det med stöd av en lärare. Dessutom deltar distanseleverna i skolans olika aktiviteter såsom kick off, Lucia, Valborg, skolavslutning etc.

Kursavgiften avser barn vars föräldrar är svensk eller finsk medborgare. Om elevens föräldrar inte är svensk eller finsk medborgare, men barnet ändå talar svenska, välkomnar vi eleven till vår verksamhet, men till en högre årsavgift.

Skolan är en ideell föräldraförening. Samtliga föräldrar förbinder sig att delta aktivt i skolans verksamhet, t ex genom styrelsearbete, att vara rastvakt, att delta i klassrummet som lärare, eller att hjälpa till med evenemang kring våra svenska traditioner.

Hösten 2014 flyttade vi vår verksamhet till Westport, vi hyr lokaler av Holy Trinity, vars lokaler ligger centralt i Westport town.

Holy Trinity's adress är:
75 Church Ln.
Westport, CT


VÄLKOMMEN!

Postadress till skolan:
Svenska Skolan, CT / SEAC
c/o Hansen
85 Cross Hwy
Westport, CT 06880

+1 203.803.5028 

svenskaskolanconn@gmail.com

Svenska Skolan Connecticut finner ni även på Facebook!

The Swedish School, CT (SEAC) does not discriminate on race or religion.  The Swedish School, CT (SEAC) does not discriminate against applicants and students on the basis of race, color or ethnic origin. However, in order to be admitted to the education the Swedish language has to be spoken in the home.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website Builder